בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי בית חולים לחיות בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי הפקולטה לחקלאות בית הספר לרפואה וטרינרית האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem בית הספר לרפואה וטרינרית מרפאה וטרינרית בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי בית הספר לרפואה וטרינרית האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי הפקולטה לחקלאות האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי בית הספר לרפואה וטרינרית האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי הפקולטה לחקלאות האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי בית הספר לרפואה וטרינרית האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
 • בית חולים וטרינרי
 • בית חולים לחיות
 • מרפאה וטרינרית
 • בית חולים לחיות
 • ווטרינר חירום
 • בית חולים לחיות
 • וטרינר 24 שעות
 • בית חולים לחיות
 • מרפאה וטרינרית
 • בית חולים לחיות ווטרינר חירום
 • בית חולים לחיות ווטרינר חירום
בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי

דפי מידע

וטרינר נווט
חפש

המחלקה לרפואה פנימית של חיות מחמד

דפי מידע

קריסת קנה / tracheal collapse בכלב

קנה הנשימה (הטרכיאה / Trachea) הינו הצינור המחבר בין האף והפה לבין הריאות.

הקנה מורכב מטבעות סחוסיות ומעביר אויר פנימה והחוצה מהריאות.

הטבעות הן לא טבעות מלאות, אלא סחוס בצורת "C" שחלקו העליון מחובר בליגמנט (גיד).

קריסת קנה היא מחלה הנפוצה בכלבים בגילאי ביניים – מבוגרים, מגזעים קטנים.

במחלה זו יש בעיה ראשונית במבנה הסחוס המוביל לחולשה של הטבעות הסחוסיות. עם הגיל יש בכלבים אלו ירידה בתכולת המים וירידה בנוקשות הסחוס. ככל הנראה יש לכך רקע גנטי.

הליגמנט בחלק העליון של הטבעות נמתח, מתעבה ומתרפה בשל קריסת הטבעות ותורם לחסימת הקנה כשהוא צונח פנימה לקנה עם כל נשימה.

קריסת קנה

עם זאת, לא כל הכלבים עם מבנה סחוס לא תקין מפתחים את המחלה ונראה שיש צורך בגורמים משניים מסבכים להופעת המחלה.

הגורמים המסבכים כוללים:

קריסת הקנה יכולה לקרות בחלקים שונים של הקנה – באזור בו הקנה עובר בצואר, באזור בו הקנה עובר בתוך בית החזה ואף בהתפצלות לדרכי הנשימה הקטנות יותר.

קריסת קנה

באזור הקריסה יש גירוי ודלקת המובילים לשיעול שהוא הסימן הקליני העיקרי במחלה. השיעול גורם לנזק נוסף לקנה וכך נוצר מעגל של שיעול והחמרה המוביל לשינויים כרוניים במבנה הקנה וקושי בהחלמה.

המופע הקליני

המחלה נפוצה בגזעים קטנים ומיניאטורים. לרוב מגיל 6 שנים ומעלה.

הסימן העיקרי הינו שיעול חזק ויבש.

במקרים חמורים יתכנו מצוקה נשימתית, כחלון ואפיזודות של קריסה / התעלפות (syncope).

אבחון

בבדיקה נשמע השיעול האופייני והקנה רגיש למישוש.

צילום צוואר ובית חזה יכול להדגים איזור של היצרות בקנה הנשימה, אך לעיתים הקריסה היא דינמית ומפיעה רק בחלק ממחזור הנשימה (רק בשאיפה, או רק בנשיפה למשל) ואז דרוש צילום דינמי (פלואורוסקופיה).

קריסת הקנה

[בצילום ניתן לראות "צינור" שחור שהוא קנה הנשימה. בכניסה לבית החזה (מאחורי עצמות הרגליים הלבנות) ניתן לראות איזור של קריסה בו הצינור מוצר מאוד].

טרכאוסקופיה – בשיטה זו נכנסים עם סיב אופטי לקנה הנשימה וניתן לראות את הקריסה מצולמת על מסך וידאו. בשיטה זו ניתן להעריך את חומרת הקריסה, שינויים בקנה הנשימה, נוכחות זיהום / דלקת וקריסה של חלקים אחרים ועמוקים יותר של דרכי הנשימה.

קריסת קנה

מקובל לדרג את חומרת הקריסה ל- 4 דרגות עפ"י מידת חסימת הקנה ע"י הקריסה בנשימה. ההיקף בניקוד כחול מסמל היקף קנה נורמלי והקו האדום מסמל את הקריסה.

כאן ניתן לראות דוגמא לטרכאוסקופיה של קריסת קנה

בנוסף לאבחון הקריסה יש לשלול מחלות נוספות כגון דלקת בדרכי הנשימה, מחלת לב וכו' ולכן מקובל גם לבצע בדיקות דם כללליות, דגימת נוזל מדרכי הנשימה התחתונות להתבוננות מיקרוסקופית ותרבית.

טיפול

הטיפול בקריסת קנה מתחלק לטיפול רפואי וטיפול כירורגי או ב- stent (שתל של טבעות התומכות בקנה מבפנים).

טיפול רפואי מוצלח לטווח ארוך אפשרי במרבית החולים.

במקרים אקוטיים וחמורים יש לתת הרגעה, חמצן ונוגדי שיעול.

הטיפול הכרוני מתחלק לטיפול בגורמים המשניים המסבכים וטיפול בשיעול ובדלקת המשנית בקנה.

הטיפול בגורמים המסבכים המשניים כולל:

הטיפול בשיעול ובדלקת המשנית בקנה כולל:

* בקישור זה ניתן לראות שימוש במשאף בכלבים

כלבים שלא מגיבים לטיפול תרופתי וללא סיבוכים רפואיים אחרים (כגון מחלת לב) הינם מועמדים לטיפול כירורגי או בהנחת stent.

טיפול כירורגי כולל הנחת טבעות חיצוניות תומכות שאליהן מחברים את טבעות הקנה. טיפול זה נשקל במקרים בהם הקריסה הינה בקנה הצוארי, מאחר ותיקון כירורגי בקריסה בתוך בית החזה קשור בתחלואה ותמותה גבוהות.

לניתוח סיבוכים רבים והפרוגנוזה (סיכויי החלמה) בכלבים מבוגרים (מעל 6 שנים) גרועה בהרבה משל כלבים צעירים.

טיפול בהנחת stent כולל הנחת צינור רשת מתכתי הנפתח בתוך הקנה ותומך בטבעות הקורסות מבפנים. ההנחה מתבצעת בהנחיית סיב אופטי (טרכאוסקופ) ו/או פלואורסקופיה (צילום דינמי) ויש לבחור stent  בגודל ובאורך המתאימים לגודל הכלב ולהיקף הקריסה. הנחת  stent דורשת הזמנה מיוחדת ויש להערך אליה זמן מה מראש ע"י כל אמצעי האבחון שתוארו.

שיעור ההצלחה המדווח הינו 75-90%, אך מדווח על 10% תמותה מסיבוכים שסביב ביצוע הפרוצדורה.

סיבוכים מאוחרים יותר כוללים היווצרות רקמת צלקת עודפת בתגובה ל- stent (משום כך ניתנים סטרואדים לאחר הפרוצדורה), התקצרות / שבירת ה- stent וקריסת קנה באזור נוסף.

נכתב על ידי דר' שרון קוזי

חדשות ועדכונים

לציבור לקוחותינו – ביום ה' 1.3.18, חג פורים, יעבוד ביה"ח במתכונת חירום בלבד. בברכת חג שמח!

ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט בשיתוף "החקלאית" מודיעים על פתיחת תוכנית אינטרנשיפ 2018 בחיות משק לפרטים לחצו כאן.

ביה"ס וביה"ח לרפואה וטרינרית מברכים את ד"ר גלעד שגב על קבלת דרגת פרופסור חבר. יישר כח!

בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי מודיע בזאת על פתיחת אינטרנשיפ לשנת 2018 לפרטים לחצו כאן.

ביה"ח הווטרינרי האוניברסיטאי מודיע בזאת על פתיחת התמחות ברפואה פנימית של חיות מחמד החל מפברואר 2018. לפרטים והגשת מועמדות לחצו כאן.

ביה"ח הווטרינרי ההוראתי מייסודה של האוניברסיטה העברית מציע בזאת משרה להתמחות בת 4 שנים, במשרה מלאה, בכירורגיה חיות מחמד. לפרטים נוספים לחצו כאן

בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי וביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט מברכים את ד"ר עמוס טץ – המומחה הבינ"ל החדש שלנו (והשני בארץ!) בכירורגיה של סוסים מטעם הקולג' האירופאי לכירורגיה וטרינרית.

עקב מעבר של ד"ר דניאלה יעקב לחו"ל, מעתה תאוייש המחלקה לחיות מחמד אקזוטיות ע"י ד"ר עידו צורי. אנו מאחלים לדניאלה ולעידו בהצלחה בדרכם החדשה. לעמוד המחלקה

ביה"ח הווטרינרי ההוראתי מייסודה של האוניברסיטה העברית מציע בזאת משרה להתמחות (Residency) בת 4 שנים, במשרה מלאה, באופטלמולוגיה. לפרטים נוספים לחצו כאן

בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי מודיע על פתיחת תכנית סטאז' (אינטרנשיפ) בכירורגיה של חיות בית קטנות לשנת 2017. לחצו כאן לפרטים

ביה"ס וביה"ח לרפואה וטרינרית מאחל לכל בית ישראל שנה טובה, מתוקה ובריאה. לפירוט ימי הפעילות במהלך החגים לחצו כאן

ביה"ס וביה"ח לרפואה וטרינרית מברכים את המומחה החדש שלנו בהרדמה וטיפול בכאב, ד"ר ישי קושניר (Dip.ACVAA). כל הכבוד!

בדיקות חדשות במעבדה - לחצו כאן לפירוט (1.2.16)

בבית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי פועלת יחידת הדיאליזה היחידה בישראל, ובמזרח התיכון כולו, לבעלי חיים. לחצו כאן לקריאת כתבה בנושא בישראל היום 10.12.15

ניתוח עיניים נדיר מסוגו בוצע בזאבה מחי בר יטבתה אצלנו בבית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי. לכתבה המלאה לחצו כאן

בית הספר ובית החולים לרפואה וטרינרית גאים לברך את פרופ' רוברט בר-יצחק על קבלת פרס מפעל חיים מטעם איגוד רופאי העיניים הישראלי. לפרטים נוספים וקישור לראיון מצולם על חוויותיו כרופא עיניים ישראלי במהלך שירותו הצבאי בסיני ובעזה לחיצו כאן.

מצאתם חיית מחמד פצועה?
התקשרו אל מוקד 106 באזור מגוריכם והם ישלחו את הגורם המתאים.

בשעה טובה ומוצלחת נפתח מרכז החירום החדש ע"ש ג'ורג' בבית החולים הווטרינרי. זהו מרכז החירום הגדול והמשוכלל בישראל ומאוייש ע"י וטרינר תורן וצוות רפואי 24 שעות ביממה. לאתר המחלקה לחצו כאן

הצטרפו אלינו לפייסבוק וקבלו עדכונים על סיפורים מעניינים, דפי מידע חשובים, ועוד

מקרה החודש
מילי
פריצת דיסק‎
ניתוח ראש
קצת על בית החולים לסרטונים נוספים ביוטיוב