בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי בית חולים לחיות בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי הפקולטה לחקלאות בית הספר לרפואה וטרינרית האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem בית הספר לרפואה וטרינרית מרפאה וטרינרית בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי בית הספר לרפואה וטרינרית האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי הפקולטה לחקלאות האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי בית הספר לרפואה וטרינרית האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי הפקולטה לחקלאות האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי בית הספר לרפואה וטרינרית האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
 • בית חולים וטרינרי
 • בית חולים לחיות
 • מרפאה וטרינרית
 • בית חולים לחיות
 • ווטרינר חירום
 • בית חולים לחיות
 • וטרינר 24 שעות
 • בית חולים לחיות
 • מרפאה וטרינרית
 • בית חולים לחיות ווטרינר חירום
 • בית חולים לחיות ווטרינר חירום
בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי

נוירולוגיה ונוירוכירורגיה

וטרינר נווט
חפש

המחלקה לנוירולוגיה ונוירוכירורגיה (מחלות מערכת העצבים)

אבחנה וטיפול בבעיות עור בחיות מחמד

פרוצדורות במחלקה

פרוצדורות אבחוניות:

בדיקות אלקטרו דיאגנוסטיות: EMG, NCV
בדיקות שמיעה ע"י מכשיר – BAER
בדיקת נוזל חוט שדרה
צילומים ניגודים של עמוד השדרה – מיאלוגרפיה
CT למוח

פרוצדורות טיפוליות (נוירוכירורגיה)

ניתוחי עמוד שדרה (גבי, מותני או צווארי)
ניתוחי ראש - קרניוטומיה

בדיקות אלקטרו דיאגנוסטיות: EMG, NCV

אלקטרומיוגרפיה (EMG) מודדת את הפעילות החשמלית הספונטנית של השרירים ואילו בדיקות הולכה עצבית (Nerve conduction studies) מאפשרות מדידה של מהירות ההולכה בעצבים, בכדי לקבוע אם קיימת פגיעה ביכולת של עצבים בודדים להעביר אותות חשמליים. שתי הבדיקות, שמבוצעות בד"כ יחדיו עוזרות באבחון מחלות נוירומוסקולריות שונות (מחלות עצב-שריר).

השרירים מגורים ע"י מסרים חשמליים מעצבים שנקראים נוירונים מוטוריים. בתגובה לגירוי - השריר מתכווץ. במחלות שונות תיתכן פגיעה בהעברת המסר העצבי לשריר, בקליטתו ע"י השריר או בתגובת השריר. במחלות אלו ניתן לראות פעילות חשמלית לא תקינה בשרירים ושינויי ביכולת ההולכה של העצבים.

למה עושים EMG ומדידות הולכה עצבית?

הבדיקה מסייעת באבחון מחלות שגורמות נזק לרקמת שריר, לעצבים פריפריים ולצמתים בין העצבים לשרירים (neuromuscular junctions). חשוב לציין שבדיקות EMG והולכה עצבית אינה מאפשרת אבחנה ודאית בפני עצמה, אלא עוזרת להגיע לאבחנה בשילוב עם הבדיקות האחרות המבוצעות (בדיקה נוירולוגית מקיפה, אמצעי הדמייה מתקדמים ובדיקות מעבדה שונות). אחת מהסיבות הנפוצות ביותר לעריכת הבדיקה היא חולשה כללית של החיה שעשויה להיות על רקע של מחלות נוירולוגיות רבות.

בדיקת EMG עוזרת לנו למקם את הבעיה בתוך מערכת העצבים במקרים רבים.

כיצד מבוצעת הבדיקה?

הבדיקה מבוצעת ע"י נוירולוג מומחה, כשהחיה נמצאת תחת הרדמה כללית, בחדר שקט ללא רעשי רקע. הבדיקה אינה כואבת וההתאוששות ממנה לרוב קלה ומהירה.

בבדיקת EMG מחדירים מחט עדינה לשרירים שונים ומודדים את הפעילות החשמלית בזמן מנוחה. הפעילות החשמלית בשריר מוצגת בצורת קווים גליים ומחודדים על מסך מחשב. הבדיקה אורכת ברוב המקרים כשעתיים. (בהתאם לכמות העצבים והשרירים הנבדקים). ניתן לאבחן ולמקם שרירים ספציפיים שפעילותם אינה תקינה.

בדיקת הולכה עצבית (NCV) מבוצעת באופן דומה, אולם במקרה זה אנו מודדים את מהירות ההולכה באמצעות גירוי חיצוני שאנו משרים על עצבים ספציפיים שאותם אנו בודקים וחישוב הזמן שלקח לגירוי לעבור לאורך העצב. בדרך זו אנו יכולים לבדוק עצבים שונים ולמקם פתולוגיות שקשורות אליהם.


בדיקות שמיעה ע"י מכשיר – BAER

מבחן BAER (Brainstem Auditory Evoked Response) הוא השיטה היחידה עם יעילות של 100% לבדיקת חירשות בכלבים. בבדיקה מודדים בעזרת מחשב את הפעילות החשמלית במח בתגובה לגירוי קולי. בדיקה זהה נמצאת בשימוש בבתי החולים לבדיקת שמיעה בפעוטות. הבדיקה מודדת שמיעה בטווח שבו אנשים שומעים ואינה מודדת את כל טווח השמיעה של הכלב.

כלב בזמן בדיקת שמיעה BAER
בדיקות שמיעה ע"י מכשיר – BAER

רבים, בעיקר בגורים המתקשים לשבת כשהם מחוברים למכשיר הבדיקה, יש צורך בהרגעה לשם ביצוע המבחן. בזמן הבדיקה מושמע לכלב סיגנל אקוסטי בצורת קליקים ישירות לאוזן באמצעות אוזנייה ספוגית. התגובה העצבית החשמלית שנוצרת נקלטת ע"י המחשב באמצעות 3 מחטים מאד עדינות שמוחדרות לרקמה תת-עורית באזור האזן והראש. כל אזן נבדקת בנפרד והבדיקה אורכת ברב המקרים כ-30 דקות.

בדיקות שמיעה

התגובה הנקלטת מורכבת מ-5 גלים עם מורפולוגיה מוכרת, שמתקבלים כ-10 מילי שניות לאחר הגירוי הקולי. הגלים מייצגים סיכום מורכב של הפעילות החשמלית לאורך מסלול השמע עד המח האמצעי.

לאחר הבדיקה מתבצעת אינטרפרטציה של התוצאות ע"י נוירולוג מומחה. ניתן בעזרת הבדיקה לקבוע מיקום של בעיית השמיעה וחומרתה. ע"פ התוצאות ניתן להתאים טיפול במידת האפשר.

מתי עורכים את הבדיקה?

בכל כלב שקיים חשש שאינו שומע ניתן לערוך את הבדיקה ולקבל אינפורמציה לגבי יכולת השמע שלו.

קיימים גזעים מסוימים עם שכיחות גבוהה יותר של חירשות מולדת ומומלץ מאד לערוך לגורים בגזעים אלו את הבדיקה בכדי לנסות למנוע המשך העברה של תכונה תורשתית זו לדורות הבאים. (דלמטים, סטר אירי, בורדר קולי, רועה אוסטרלי, קוקר ספניאל והרבה גזעים נוספים).

כלבים בזמן בדיקת BAER, המחטים מוחדרות לתת העור ומודדות את התגובה החשמלית לגירוי קולי.

התגובה נמדדת בעזרת מכשיר מיוחד והתוצאות שנראות בתמונה נקראות ומפורשות ע"י נוירולוג מומחה.

בגרף: גור 1 תקין, גור 2 חרש בשמאל, גור 3 חרש בימין, גור 4 חרש בשתי האזניים.


בדיקת נוזל חוט שדרה

csf בדיקת נוזל חוט שדרה

תמונה מיקרוסקופית של דגימת נוזל CSF מכלב הסובל מדלקת קרום המוח

דגימת נוזל חוט שדרה הינה פרוצדורה המבוצעת על בסיס יום יומי במחלקה ומטרתה לאבחן תהליכים דלקתיים או גידוליים המערבים את קרומי השדרה וחוט השדרה. הבדיקה מאפשרת זיהוי התאים המעורבים בתהליך ומעידים על אופיו (זיהומי - חיידקי, ויראלי, טפילי, סטרילי או גידולי) ומהווה נדבך חשוב ומרכזי בהתווית הטיפול הרפואי. בשל רגישות ההליך, לקיחת הדגימה נעשית בהרדמה מלאה בלבד. ההליך מתבצע בתנאים סטריליים ע"י רופא נוירולוג. נוזל השדרה (CSF) מועבר מיידית לאנליזה במעבדת בית החולים. כחלק מהאנליזה מתבצעת ספירת תאים כללית, ציטולוגיה (סרכוז הנוזל במכשיר צנטריפוגה מיוחד ובחינת התאים באמצעות מיקרוסקופ)  לקביעת הרכב התאים בנוזל ובדיקת רמת החלבון שבו. כמו כן, בדיקות מיוחדות כגון גילוי נוגדנים לפתוגנים שונים או בדיקות להמצאות הפתוגנים עצמם בנוזל, מתבצעות במעבדת ביה"ח או במעבדות חיצוניות. בשל רגישותו של הנוזל ותכונותיו הייחודיות, לזמן העובר בין דגימת הנוזל ועד לביצוע האנליזה חשיבות מכרעת. בבית החולים זמן זה קצר מ 10 דקות. כמו כן, ללא מכשור מתאים המצוי במעבדת ביה"ח, לא ניתן להשלים את האנליזה.

בדיקת נוזל חוט שדרה מערכת העצבים

תמונה מיקרוסקופית של נוזל CSF מכלב הסובל מגרורה במערכת העצבים


צילומים ניגודים של עמוד השדרה – מיאלוגרפיה

מיאלוגרפיה היא צילום ניגודי של עמוד השדרה המאפשר לאבחן מגוון בעיות הגורמות להיצרות של תעלת השדרה ובכך ללחץ על חוט השדרה. הלחץ על חוט השדרה יכול להיות מופעל מתוך חוט השדרה עצמו, כמו במקרים של גידול סרטני, או מחוץ לחוט השדרה כמו במקרים של פריצת דיסק. בשל רגישותה והסיכונים הכרוכים בה הפרוצדורה נעשית בהרדמה מלאה ורק לאחר שבוצעה אנליזת נוזל שדרה (כמוסבר בסעיף הקודם) ונשלל תהליך דלקתי. ביצוע הפרוצדורה מבלי שנשלל תהליך דלקתי של חוט השדרה מסכן את חייו של בעל החיים. במהלך הפרוצדורה נצבע חוט השדרה ע"י חומר ניגוד באמצעות הזרקתו לחלל העוטף את חוט השדרה. חומר הניגוד מתפשט במעלה חוט השדרה ומאפשר לזהות מוקדים בהם קיים לחץ על חוט השדרה, לעיתים אף ניתן לזהות את אופי התהליך ללא בדיקות נוספות.

צילומים ניגודים של עמוד השדרה – מיאלוגרפיה

במקרים בהם המיאלוגרפיה אינה מספיקה על מנת לקבוע מהו הגורם ללחץ, אנו מבצעים MYELO-CT, פרוצדורה בה לאחר הזרקת החומר הניגודי מתבצעת סריקת CT לאזור הלקות כאשר החומר הניגודי עדיין מצוי במעטפות חוט השדרה.

בתמונה ניתן לראות הדמייה של חוט השדרה באמצעות מיאלוגרפיה המדגימה פריצת דיסק הגורמת ללחץ על חוט השדרה ובמקרה זה גרמה לשיתוק של רגלים אחוריות. ניתן לראות כי  ישנה דחיקה של חוט השדרה כלפי מעלה באזור פריצת הדיסק.


CT למוח

הדמיית המח באמצעות CT מאפשרת לאתר מגוון פתולוגיות המערבות את רקמת המח ואינן ניתנות לגילוי באמצעי הדמייה רגילים.

בפציינטים המראים סימנים עצביים המעידים על מעורבות של המח, מומלץ כחלק מההליך האבחוני לבצע סריקה של המח באמצעות CT. במקרים בהם קיים חשד לדלקות מח, גידולים, ציסטות, מחלות מולדות, דימומים או עליית לחץ תוך גולגולתי, בדיקת CT תאפשר אבחנה שתוביל לטיפול המתאים והמיטבי.

כמו כן, באמצעות הדמיית המח ב-CT, ניתן לדגום באופן מדויק אזורים פתולוגיים במח לביצוע בדיקה היסטולוגית.

למידע כללי על CT לחץ כאן


ניתוחי עמוד שדרה (גבי, מותני או צווארי)

כללי:

עמוד השדרה מורכב משרשרת של חוליות המתחילה בצוואר בצמוד לגולגולת ומסתיימת בזנב. בתוך תעלת השדרה מצוי חוט השדרה, המורכב ממיליוני תאי עצב ומסיבי עצבים במסלולים עולים ויורדים, שתפקידם לקשר בין המוח לחלקי הגוף השונים על מנת לאפשר קליטת גירויים חושיים והעברת מסרים תנועתיים.

עמוד השדרה מחולק למספר מקטעים:

בין כל 2 חוליות (פרט לחוליות העצה המחוברות) קיים דיסק ביו חולייתי. הדיסק עשוי מחומר ג'לטיני המשמש כבולם זעזועים ומקנה לעמוד השדרה את גמישותו.

כל לחץ על חוט השדרה יוביל לסימנים קלינים אצל בעל החיים. לחץ קל יכול לגרום רק לכאב גבי או צווארי ולחץ חריף על חוט השרה יוביל לשיתוק גפיים בדרגות שונות ואף אובדן שליטה בצרכים. לכן במקרים בהם נוצר לחץ על חוט השדרה אם בשל פריצת דיסק, גידול, שבר או גורם לחץ אחר, יש צורך בהתערבות כירורגית על מנת להפחית את הלחץ.

במקרים בהם החיה סובלת משיתוק אקוטי (חריף ומיידי) בגפיים יתכן ותזדקק לניתוח חרום שאינו סובל דיחוי. לכן אנו ממליצים במקרה כזה להגיע בדחיפות להערכה מיידית אצל הווטרינר המטפל או למחלקת חירום במהלך כל שעות היממה, על מנת לקבוע את דחיפות האבחון וההתערבות הכירורגית במידה ותדרש. על סמך הערכה זו יתכן ויוקפץ צוות כונן שיבצע את האבחון והניתוח במהירות האפשרית. התערבות מאוחרת בחלק מהמקרים תפחית את סיכויי ההחלמה.

ניתוחי עמוד שדרה מתבצעים תחת הרדמה כללית. לכל מטופל מרדים צמוד, האחראי על תהליך ההרדמה וההתעוררות של בעל החיים. בניתוח ייחשף האזור הספציפי בתעלת השדרה על ידי ניתוק השרירים באזור ולאחר מכן תוסר חלק מהחוליה על מנת לאפשר גישה לחוט השדרה ולמקור  הלחץ.

ניתוחי עמוד שדרה מבוצעים באופן רוטיני על ידי צוות המחלקה ונחשבים כבטוחים יחסית, אם כי יש לזכור כי כמו בכל ניתוח ישנם סיכונים בניתוח עצמו (פגיעה בחוט השדרה במהלך הניתוח, דימומים, זיהומים  או פגיעה ביציבות עמוד השדרה)  וכן בתהליך ההרדמה.

דיסק פרוץ

בתמונה זו ניתן לראות "חלון" שנעשה בחוליות על מנת לאפשר גישה לדיסק פרוץ (hemilaminectomy)

ניתוחי עמוד שדרה מבוצעים לצורך טיפול במגוון של מחלות ביניהן:


ניתוחי ראש - קרניוטומיה

כללי: המוח כמו חוט השדרה מוגן על ידי מערכת עצמות (הגולגולת). קרניוטומיה הינה פתיחה כירורגית של עצם הגולגולת המשמשת  לטיפול כירורגי בבעיות שונות כמו:

הניתוח מתבצע בהרדמה כללית ותחת הנשמה כאשר לכל פציינט יש מרדים צמוד האחראי על תהליך ההרדמה וההתעוררות של בעל החיים. כהכנה לניתוח והערכת כשירות התאמתו לניתוח יעבור בעל החיים בדיקות דם כלליות (בהתאם לגילו, מצבו הרפואי ומצבו הקליני טרם הניתוח) ובדיקת רמת גזים בדם, אשר ינוטרו במהלך כל הניתוח בהתאם להחלטת הרופא המרדים.

אזור הניתוח יגולח כולו ופתיחת הגולגולת באזור הרלוונטי תעשה באמצעות קידוח במקדחה המותאמת לפרוצדורת אלו. במהלך הניתוח יבוצע  ההליך הנחוץ תוך שימת לב לדגשים המיוחדים לניתוחים מסוג זה. ניתוחים אלה דורשים מיומנות כירורגית רבה, עדינות ורגישות. בחלק מהמקרים, בשל גודלו של בעל החיים ההליך מבוצע תחת מיקרוסקופ תוך שימוש בכלים כירורגיים מתאימים.

בסיום הניתוח יועבר בעל החיים להתאוששות במחלקה לטיפול נמרץ שם ישהה מספר ימים עד להתייצבותו תחת השגחה מתמדת וניטור צמוד עד להחלמה מלאה.