בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי בית חולים לחיות בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי הפקולטה לחקלאות בית הספר לרפואה וטרינרית האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem בית הספר לרפואה וטרינרית מרפאה וטרינרית בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי בית הספר לרפואה וטרינרית האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי הפקולטה לחקלאות האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי בית הספר לרפואה וטרינרית האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי הפקולטה לחקלאות האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי בית הספר לרפואה וטרינרית האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
 • בית חולים וטרינרי
 • בית חולים לחיות
 • מרפאה וטרינרית
 • בית חולים לחיות
 • ווטרינר חירום
 • בית חולים לחיות
 • וטרינר 24 שעות
 • בית חולים לחיות
 • מרפאה וטרינרית
 • בית חולים לחיות ווטרינר חירום
 • בית חולים לחיות ווטרינר חירום
בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי

כירורגיה של חיות מחמד

וטרינר נווט
חפש

המחלקה לכירורגיה ואורטופדיה של חיות מחמד

שעות ודרכי קבלה

קבלת מקרים חדשים ע"י צוות המחלקה נעשית בתיאום מראש בימים א'- ה' בשעות הבוקר. ביקורות מתבצעות בשעות הצהריים.

לתיאום תור יש ליצור קשר עם מחלקת זימון תורים וקשרי לקוחות

לצורך קביעת תורים יש לפנות למחלקת זימון תורים בטלפונים: 03-9688518 או 03-9688573

או במייל: vethosp.vet@mail.huji.ac.il

להפניית שאלות ישירות למחלקה ניתן לפנות במייל: vetsurg@agri.huji.ac.il

מהלך האירועים ביום ההגעה לבדיקה במחלקה לכירורגיה

עם הגעתכם לבית החולים ייפתח לחיית המחמד שלכם תיק במשרדי הקבלה. השלב הבא הוא תיעוד ההיסטוריה הרפואית של בעל החיים, ובדיקה גופנית שלו - שלב זה נעשה ע"י סטודנט לווטרינריה בשנת הסטאז' שלו (השנה האחרונה – השביעית - ללימודיו). עם תום הבדיקה הראשונית תתבקשו לחזור לחדר ההמתנה, ונתוני הבדיקה יועברו ע"י הסטודנט לרופא. לאחר דיון קצר בין הסטודנט לרופא (שמטרתו לימודית), תיקראו שוב לחדר הבדיקה. בשלב זה ידון עמכם הרופא בפרטים נוספים לגבי בעל החיים, ויבצע שנית בדיקה גופנית מקיפה ובעקבותיה תוצע לכם תכנית אבחונית וטיפולית בהתאם לממצאי הבדיקה. בשלב זה גם תוצג בפניכם העלות המשוערת של התכנית, ולוח הזמנים המשוער.

חשוב להדגיש שפרט לעלויות הבדיקה הראשונה, אינכם מחויבים לבצע שום טיפול או בדיקה, ותכנית האבחון והטיפול נבנית בשיתוף פעולה מלא בין הצוות הרפואי לביניכם.

לאחר שתיבנה תכנית פעולה מוסכמת, ימשיך תהליך האבחון והטיפול. אנו משתדלים לסיים את כל תהליך האבחון באותו היום, אך לעתים הדבר אינו אפשרי, ואז יקבע לכם מועד נוסף להמשך האבחון (למשל לצורך צילומים או בדיקות בהרדמה). במקרה כזה תוכלו להביא את בעל החיים בבוקר היום שתואם לכך, או בערב שלפניו, להשאירו בבית החולים ולהחזירו שוב הביתה בשעות אחר הצהריים, מבלי שתאלצו להפסיד יום עבודה נוסף.

לאחר שיסתיים תהליך האבחון יימסרו לכם האבחנה וההמלצות לטיפול. במידה ותרצו בביצוע הטיפול, ואם הטיפול המומלץ הוא ניתוח, יקבע לכך מועד מוסכם. במקרים רבים נקבע הניתוח ליום המחרת, ואז יש באפשרותכם להשאיר את בעל החיים לאשפוז בבית החולים עד לניתוח.

מהלך האירועים ביום ההגעה לניתוח במחלקה לכירורגיה

מקרים המגיעים לניתוחים מתוכננים אמורים להגיע לבית החולים בערב שלפני יום הניתוח או לכל המאוחר בשעה 7:30 בבוקר יום הניתוח. על בעל החיים להיות בצום ממזון (אך לא ממים) החל מ 24:00 בערב שלפני הניתוח, אלא אם ניתנו לכם הנחיות אחרות. במידה ובעל החיים מטופל תרופתית, יש להתייעץ עם הרופא האם לתת את התרופות בבוקר הניתוח.

עם הגעתכם יעבור בעל החיים בדיקה קצרה על מנת לוודא שלא חל שינוי מהותי במצבו. לאחר הבדיקה יילקח בעל החיים למחלקת ההרדמה. לצערנו לא נוכל לאפשר לכם ללוותו אל תוך המחלקה, משום שהגישה לחדרים אלה מוגבלת.

סדר ביצוע הניתוחים במהלך היום נקבע ע"י הצוות המקצועי, בין השאר עפ"י מידת הדחיפות של המקרים השונים. משום כך, לא ניתן להבטיח את שעת תחילת הניתוח. לקראת הניתוח יעבור בעל החיים בדיקה ע"י צוות מחלקת ההרדמה, ויינתן לו טשטוש ראשוני (בזריקה). לאחר שזריקת הטשטוש תתחיל להשפיע (בד"כ לאחר כחצי שעה) יוכנס לו קטטר תוך ורידי, ודרכו יינתן לו חומר הרדמה. מיד לאחר מכן יוכנס לו צינור קנה והוא יחובר למכונת הרדמה (המזרימה חמצן וחומרי הרדמה), ולשאר אביזרי הניטור של צוות ההרדמה. במהלך כל זמן הניתוח בעל החיים נמצא תחת השגחה ישירה ומתמדת של צוות מחלקת ההרדמה.

לאחר שבעל החיים מורדם, צוות המחלקה לכירורגיה מכין אותו לניתוח. ברוב המקרים (פרט לניתוחים של חלל הפה) ההכנה מחייבת גילוח של הפרווה מאזור הניתוח. בד"כ הפרווה צומחת שוב תוך מספר מועט של חודשים, אך בגזעים מסוימים (בעיקר הגזעים עם השיער הארוך), ייתכן שיחלוף זמן רב (עד שנה) עד לצמיחה מלאה של השיער. במקרים נדירים הפרווה צומחת בגוון מעט שונה (בעיקר בחתולים סיאמיים). לאחר הגילוח איזור הניתוח עובר חיטוי, ובעל החיים מועבר לחדר הניתוח. במקביל גם הצוות המנתח מכין את עצמו לניתוח (בגדי ניתוח, כיסוי ראש ומסכה, חיטוי הידיים) ומצטרף לחדר הניתוח.

הניתוחים נעשים באחד מארבעה חדרי ניתוח. חדרי הניתוח נבנו במיוחד לצורך זה והם מאובזרים בציוד כירורגי מתקדם.

חשוב להדגיש שלמרות שזהו בית חולים אוניברסיטאי, שאחת ממטרותיו היא הכשרת סטודנטים לווטרינריה, הניתוחים בבעלי החיים מבוצעים תמיד ע"י צוות רופאים מנוסה הכולל בדרך כלל מומחה או מתמחה בשלב מתקדם של התמחותו. (הסייג היחיד לכך הוא עיקורים וסירוסים של כלבים מעמותות לטיפול בכלבים וחתולים חסרי בית, וגם במקרים אלה הניתוח נעשה תחת השגחה צמודה של רופא).

עם תום הניתוח והתחלת ההתאוששות של בעל החיים מההרדמה ייצור עימכם קשר אחד מאנשי המחלקה. גם הרופא המנתח ייצור עימכם קשר לאחר הניתוח, אולם לעתים זה יהיה במועד מאוחר יותר (משום שלעתים עליו להיכנס לניתוח נוסף). לאחר ההתאוששות מההרדמה יועבר בעל החיים למחלקת האשפוז או למחלקת טיפול נמרץ. מועד השחרור מבית החולים יקבע עפ"י קצב ההתאוששות ומצבו הכללי של בעל החיים. במידה ובעל החיים נשאר מאושפז למספר ימים, יצור עימכם הרופא קשר כל יום על מנת לעדכן אתכם במצבו.

השלבים אותם עובר בעל החיים מרגע כניסתו לאגף הכירורגיה ועד לשחרורו

לאחר שהוסכם שעל בעל החיים לעבור ניתוח, הוא מועבר לאגף הכירורגיה. בשלב זה יהיה עליכם להיפרד (באופן זמני) מחיית המחמד שלכם, כיוון שכניסת הבעלים לאגף אסורה. התחנה הראשונה באגף היא חדר ההכנה. בחדר זה יאושפז בעל החיים בתא אישי עשוי נירוסטה (על מנת שניתן יהיה לנקותו היטב) ומרופד בשמיכה נקייה (ואישית). לאחר שיעבור בדיקה נוספת ע"י צוות מחלקת ההרדמה תינתן לו זריקת טשטוש והרגעה. לאחר כ 30 דקות, כאשר בעל החיים רגוע הרבה יותר, הוא יושכב על שולחן עבודה מרופד בשמיכה ויוכנס לו קטטר ורידי. לקטטר זה תחובר מערכת למתן תוך ורידי של נוזלים (אינפוזיה) ויוזרק לו חומר הרדמה אשר משפיע באופן מיידי. כשבעל החיים רדום, יוכנס לו צינור קנה (טובוס) והוא יחובר למכונת הרדמה המזרימה חמצן נקי וגז הרדמה. משלב זה ההרדמה נשמרת בעזרת גז ההרדמה. כבר בשלב זה מחובר בעל החיים לאמצעי ניטור שנים (כגון מד לחץ דם ומכשיר א.ק.ג. למעקב אחר פעולות הלב).

לאחר שבעל החים מורדם איזור הניתוח מגולח היטב ועובר חיטוי כפול – עם סבון מיוחד לניתוחים ועם אלכוהול. בשלב הבא בעל החיים מועבר אל אחד מחדרי הניתוח.

בחדר הניתוח יושכב בעל החיים על שולחן הניתוחים, בתנוחה המתאימה לניתוח אותו הוא אמור לעבור. בזמן זה צוות המנתחים חובש כובע מנתחים, מכסה את פניו עם מסכת ניתוח ומחטא את ידיו. במקביל, צוות הטכנאים מכין את הציוד הסטרילי (כמובן מבלי לפגוע בסטריליות). עם כניסת המנתח לחדר הוא לובש על בגדי הניתוח שלו חלוק ניתוחים סטרילי, המכסה את כל גופו ועוטה כפפות סטריליות חד פעמיות.

בשלב זה לוקח המנתח בדים סטריליים ומכסה באמצעותם את בעל החיים כך שרק האזור של הניתוח נותר חשוף, ושאר הגוף והפרווה מכוסים. באופן זה אנו מבטיחים שלא יחדרו לאזור הניתוח שערות או לכלוך מאזורים אחרים בגוף.

לאחר כל ההכנות הללו ניתן להתחיל בניתוח. כמובן שכל הציוד בו נעשה שימוש בניתוח הוא סטרילי, והשימוש בציוד מתכלה (כגון חוטי תפירה, גזות וכד') הוא חד פעמי.

עם סיום הניתוח יועברו הבדים המלוכלכים והציוד חזרה למדור העיקור לניקוי ועיקור מחדש. אין בשום מצב אפשרות שיועבר ציוד מבעל חיים אחד למשנהו מבלי שעבר ניקוי ועיקור.

ניתוחי חירום

צוות ניתוחי החירום מטפל במקרים שהגיעו לבית החולים ומחייבים ניתוח מיידי. לרוב מדובר במקרים שהגיעו למחלקת החירום עם פציעות (תאונות דכים, פצעי נשיכה וכד') או מצבים רפואיים אחרים הדורשים ניתוח מיידי (כגון היפוך קיבה ודלקת רחם). אופן העבודה בצוות זה דומה מאד לאופן העבודה של צוות הניתוחים, פרט לכך שלא מדובר במקרים שמתוכננים מראש.

חדשות ועדכונים

לציבור לקוחותינו, מחר, יום ב' 13.5.19, ייצא סגל ביה"ח לסיור צוות. ביה"ח יעבוד במתכונת מצומצמת. בית המרקחת יהיה פתוח עד השעה 15:30. אנא קבלו זאת בהבנה, עמכם הסליחה.

מצאתם חיית מחמד פצועה?
התקשרו אל מוקד 106 באזור מגוריכם והם ישלחו את הגורם המתאים.

הצטרפו אלינו לפייסבוק וקבלו עדכונים על סיפורים מעניינים, דפי מידע חשובים, ועוד

מקרה החודש
מילי
פריצת דיסק‎
ניתוח ראש
קצת על בית החולים לסרטונים נוספים ביוטיוב