בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי בית חולים לחיות בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי הפקולטה לחקלאות בית הספר לרפואה וטרינרית האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem בית הספר לרפואה וטרינרית מרפאה וטרינרית בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי בית הספר לרפואה וטרינרית האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי הפקולטה לחקלאות האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי בית הספר לרפואה וטרינרית האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי הפקולטה לחקלאות האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי בית הספר לרפואה וטרינרית האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
  • בית חולים וטרינרי
  • ווטרינר חירום
  • וטרינר 24 שעות
  • בית חולים לחיות
  • ווטרינר חירום
  • וטרינר 24 שעות
  • מרפאה וטרינרית לסוסים
  • בית חולים לסוסים
  • ווטרינר חירום
  • וטרינר 24 שעות
בית החולים הווטרינרי ווטרינר חירום סוסים

פוריות סוסים טריוגנולוגיה

וטרינר נווט
חפש

המחלקה לפוריות סוסים (טריוגנולוגיה)

אודות

החל משנת 2013 הרחיב בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי את שירותי הפוריות הניתנים בו לכדי פתיחת מרכז פוריות, הנותן שירותים הן לחיות קטנות והן לחיות גדולות.

מרכז הפוריות ייתן שירותים וייעוץ קליני בטריוגנולוגיה של סוסים, כלבים וחתולים.

צוות מרכז הפוריות, בראשותו של ד"ר טל רז, התרחב וקלט לשורותיו גם את ד"ר סמדר טל, שניהם מומחים מטעם הקולג' האמריקאי לטריוגנולוגיה (American College of Theriogenologists; ACT) ואיתם ד"ר רוני חייאק, ד"ר שירי נובק, וטכנאית המחלקה הגב' קסניה קפלן.

מרכז הפוריות שם לעצמו למטרה להוביל ולתת שירות מקצועי מהמדרגה הראשונה בתחום פוריות חיות מחמד, בהתאם להנחיות ה - American College of Theriogenologists, תוך שיתוף פעולה ושמירה על קשר רציף ופתוח עם רופאים וטרינרים מפנים.

השירותים שיינתנו במרכז הפוריות לחיות מחמד כוללים בין היתר:

בנקבות:

בזכרים:

בנוסף לשירותים אלו, ינתן שירות ייעוץ טלפוני לרופאים וטרינריים בכל הקשור לרפואת פוריות חיות מחמד, ללא תשלום.
להפניית מקרים קליניים, או הזמנת יעוץ טלפוני, יש לפנות למחלקת זימון תורים וקשרי לקוחות של ביה"ח הוטרינרי בטלפון 03-9688518/73, בימים א'-ה' בין השעות 8:00-18:00, או במייל: vethosp@agri.huji.ac.il