בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי בית חולים לחיות בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי הפקולטה לחקלאות בית הספר לרפואה וטרינרית האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem בית הספר לרפואה וטרינרית מרפאה וטרינרית בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי בית הספר לרפואה וטרינרית האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי הפקולטה לחקלאות האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי בית הספר לרפואה וטרינרית האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי הפקולטה לחקלאות האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי בית הספר לרפואה וטרינרית האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
  • בית חולים וטרינרי
  • ווטרינר חירום
  • וטרינר 24 שעות
  • בית חולים לחיות
  • ווטרינר חירום
  • וטרינר 24 שעות
  • מרפאה וטרינרית לסוסים
  • בית חולים לסוסים
  • ווטרינר חירום
  • וטרינר 24 שעות
בית החולים הווטרינרי ווטרינר חירום סוסים

מחלקת סוסים

וטרינר נווט
חפש

המחלקה לרפואה וכירורגיה של סוסים

דפי מידע

למיניטיס

למיניטיס הינה מחלה קשה הנגרמת מפגיעה בפרסות ומתאפיינת בצליעה קשה. מחלה זו מוכרת לרוב מגדלי הסוסים, שמה בלבד גורם לדאגה למגדלים, מפרזלים ווטרינרים.

למרות נפיצותה הרבה עדיין לא ברורים לחלוטין התהליכים המתרחשים ברגל בעת התהוותה והטיפול בה לא תמיד יעיל מספיק.

סוסים רבים ויקרים בכל העולם נפלו קורבן למחלה זו, כאשר המפורסם ביניהם הוא סוס המרוץ SECRETARIAT.

קיימות המלצות רבות בשוק לגבי הטיפול בסוסים אלו וחלקן לעיתים סותרות אלו את אלו.

בכל מקרה של חשד למחלת הלמיניטיס יש ליצור קשר מיידי עם הרופא המטפל מכיוון שמדובר במקרה חירום.

בין הפרסה הקרנית לבין העצם הנמצאת בתוכה קיים חיבור מורכב הבנוי מלמלות, אלו הסתעפויות עדינות של רקמה בעלת שטח פנים גדול ולמעשה כל משקלו של הסוס תלוי על החיבור של רקמה זו. פגיעה ברקמה זו מתרחשת בלמיניטיס.

הקשר בין שתי שכבות אלו נפגע בלמיניטיס

ב- 1948 תיאר ד"ר אובל מחלה זו. הוא הצליח להשרותה ע"י מתן מזון מרוכז רב לסוסים. הוא דירג את חומרת המחלה לפי הצליעה ובדירוג זה משתמשים גם כיום.

אובל 1 – הסוס מחליף רגליים בתדירות בעמידה.

אובל 2 – הסוס הולך הליכה אופיינית כמו דריכה על ביצים, ניתן להרים רגל קדמית.

אובל 3 – הסוס מסרב להרים רגל קדמית.

אובל 4 – הסוס מסרב ללכת.

בעזרת מדידות שנעשו התגלה שבלמיניטיס זרימת הדם לפרסה מוגברת אך זרימת הדם ללמינות דווקא קטנה ועל סמך ממצאים אלו פותחו מספר תיאוריות:

מחלת הלמיניטיס בסוסים
מלחצי פרסות סוסים

במקרים כרוניים ניתן לראות טבעות המכונות "טבעות למיניטיס" על הפרסה.

התוצאה הסופית של התהליך היא פגיעה קשה באספקת הדם ללמינות, נמק שלהן וכאב רב. במקרים של פגיעה קשה חל ניתוק בחיבור בין העצם לפרסה וחלה שקיעה של העצם בתוך הפרסה או רוטציה של העצם P3 כלפי מטה, בגלל כוח המשיכה החזק ע"י הגיד מכופף העמוק (DDF) המחובר לעצם זו.

מחלת הלמיניטיס יכולה לפגוע בכל סוס. קיימים מספר גורמים אפשריים למחלה:

צילום רנטגן של הפרסה של סוס

במקרים כרוניים צילום רנטגן של הפרסה יראה שינויים בפרסה ובעצם P3 (רוטציה של עצם P3 או שקיעה שלה, נוכחות אוויר/דם בין הפרסה לעצם P3).

מחלת הלמיניטיס יכולה להיות אקוטית או כרונית.

אקוטית – התקף ראשוני של כאב.

כרונית – לאחר כאב במשך 48 שעות או לאחר רוטציה של העצם P3

סוס עם למיניטיס כרוני יכול לסבול מהתקפי כאב אקוטיים מעת לעת.

סימנים קליניים:

אבחון:

סימנים קליניים אופייניים.

כאב בלחץ עם מלחצי פרסות בעיקר בחלק הקדמי של הפרסה.

הרדמת הפרסה מקומית ע"י ABAXIAL N.B. תגרום לשיפור ניכר בהליכה.

"טבעות למיניטיס"

מלחצי פרסות סוסים

מלחצי פרסות

טיפול: