בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי בית חולים לחיות בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי הפקולטה לחקלאות בית הספר לרפואה וטרינרית האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem בית הספר לרפואה וטרינרית מרפאה וטרינרית בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי בית הספר לרפואה וטרינרית האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי הפקולטה לחקלאות האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי בית הספר לרפואה וטרינרית האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי הפקולטה לחקלאות האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי בית הספר לרפואה וטרינרית האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
 • בית חולים וטרינרי
 • ווטרינר חירום
 • בית חולים וטרינרי
 • ווטרינר חירום
 • בית חולים וטרינרי
 • בית חולים לחיות
 • מרפאה וטרינרית
 • בית חולים לחיות
 • בית חולים וטרינרי
 • וטרינר 24 שעות
 • בית חולים וטרינרי
 • מרפאה וטרינרית
בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי
לתיאום תור
חירום 24/7 03-9688533
נווט
וטרינר נווט

Welcome to the University Veterinary Hospital’s website – The Animal Experts!

Each year Over 10,000 cases are treated at the Veterinary hospital!

The Hebrew University Veterinary Hospital is the only teaching hospital in Israel

The hospital offers the highest level of veterinary care to small and large pets, including an emergency and intensive care unit, veterinary specialists in all fields of veterinary medicine, hospitalization, a laboratory and advanced equipment.

Over 40 veterinarians work at the hospital, with specialty clinics in the following disciplines:

The hospital is a teaching hospital, and works as a non profit organization. It is located in the Kiriya Haklait in Rishon Lezion, not far from Beit Dagan junction.

The hospital has five primary goals:

 1. To provide the highest level of modern veterinary care
 2. To be a referral center for cases requiring special care or specialist care
 3. To train a new generation of veterinarians
 4. To provide continuing education to veterinarians
 5. To provide emergency and critical care services 24 hours a day, 365 days a year

Contact information: * 8818, (03-9688588)
Fax 03-9688525

Appointment desk and client liaison: 03-9688518 / 573

Sunday-Thursday 8:00am – 6:00pm

Email: vethosp@agri.huji.ac.il

Pharmacy:

Hours of operation: Sunday-Thursday 9:00am – 5:00pm

Phone orders Sunday-Thursday, 10:00am – 12:00pm

Phone: 03-9688516

Fax: 03-9688521

Email: pharmvet@agri.huji.ac.il

In case of an emergency, you can contact the emergency department directly at 03-9688533