בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי בית חולים לחיות בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי הפקולטה לחקלאות בית הספר לרפואה וטרינרית האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem בית הספר לרפואה וטרינרית מרפאה וטרינרית בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי בית הספר לרפואה וטרינרית האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי הפקולטה לחקלאות האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי בית הספר לרפואה וטרינרית האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי הפקולטה לחקלאות האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי בית הספר לרפואה וטרינרית האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
 • בית חולים וטרינרי
 • ווטרינר חירום
 • בית חולים וטרינרי
 • ווטרינר חירום
 • בית חולים וטרינרי
 • בית חולים לחיות
 • מרפאה וטרינרית
 • בית חולים לחיות
 • בית חולים וטרינרי
 • וטרינר 24 שעות
 • בית חולים וטרינרי
 • מרפאה וטרינרית
בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי
לתיאום תור
חירום 24/7 03-9688533
נווט
וטרינר נווט

Добро пожаловать на сайт ветеринарной больницы!

Больница относится к Иерусалимскому университету и имеет специалистов разных областей медицины.

Ветеринарная больница является единственной учебной больницей в Израиле!

Ежегодно больница принимает более десяти тысяч пациентов.

Ветеринарная больница предоставляет услуги высокого уровня для лечения как мелких, так и крупных животных, включающие в себя скорую помощь, реанимацию и хорошие условия госпитализации. В больнице имеется лаборатория, оснащенная современным оборудованием.

В штате больницы более 40 специалистов высокой квалификации, работающих в разных областях медицины:

На базе ветеринарной больницы, которая является некоммерческой организацией, постоянно проводится обучение студентов

Больница расположена в сельскохозяйственной зоне в Ришон ле-Цион, недалеко от перекрестка Бейт-Даган.

Основными целями больницы являются:

 1. Обеспечить современную медицинскую помощь на самом высоком уровне.
 2. Быть центром, принимающим сложные случаи, требующие особого внимания и присутствия специалистов.
 3. Подготовить новое поколение ветеринарных врачей.
 4. Обеспечить повышение квалификации для ветеринарных врачей.
 5. Предоставлять неотложную скорую помощь и интенсивную терапию 24 часа в сутки круглый год.

Связаться можно по телефону: * 8818, или 03-9688588
Факс 03-9688525

Заказать очередь по телефону: 03-9688518 / 573

Часы работы с воскресенья до четверга с 8:00 до 18:00

vethosp@agri.huji.ac.il

Часы работы аптеки:

с воскресенья до четверга с 8:00 до 18:00

Заказы по телефону с 10:00 до 12:00

Тел: 03-9688516

Факс: 03-9688521

pharmvet@agri.huji.ac.il

В экстренных случаях можно позвонить в скорую помощь: 03-9688533